Toekomst onderwijs Denekamp: er wordt druk overlegdBasisschool de Zevenster in Denekamp. (Foto: Basisschool de Zevenster.)
Van de redactie | 10-07-2020
DENEKAMP – Hoe ziet de toekomst van het basisonderwijs in Denekamp eruit? Daarover wordt uitgebreid gesproken. Belangrijk onderdeel van gesprek is eventuele nieuwbouw op plan Aveskamp.

Al enige tijd wordt constructief gesproken over de toekomst van de onderwijshuisvesting in Denekamp. Deze gesprekken vinden plaats tussen verscheidene schoolbesturen en de gemeente. Inmiddels bevinden de organisaties zich in een onderzoeksfase.

De eerste lijnen hiervan zijn op 22 juni met elkaar besproken en hier wordt de komende maanden mee verder gegaan. Na de zomer worden de eerste concrete resultaten verwacht.

De gemeenteraad heeft eind 2019 een besluit genomen om een bedrag vrij te maken voor onderzoek. Hierin wordt planvorming voor de basisschool de Zevenster meegenomen samen met de scholen vallend onder KONOT.

Een onderdeel in het onderzoek is de mogelijkheid over te gaan naar kavels op plan ‘boerderij Aveskamp’. Op verzoek van de KONOT is de verkoop tijdelijk stilgezet door de gemeente zodat dit meegenomen kan worden in het onderzoek.

In eerste instantie was het de bedoeling van de schoolbesturen om voor het zomerreces met een plan te komen met betrekking tot de onderwijshuisvesting in Denekamp. Tijdens het overleg van 22 juni is gebleken dat het onderzoek daar op dit moment nog niet klaar voor is. Alle partijen hebben aangegeven meer tijd nodig te hebben om tot een inhoudelijk plan te komen.

In september wordt het volgende overleg gepland. Verwachting is dat er dan meer duidelijkheid is.

Pittige opgave

De groep die aan de toekomstplannen van het onderwijs in Denekamp werken bestaat uit de schoolbesturen van KONOT, Consent, het Twents Carmel College en de gemeente Dinkelland. Dit doen zij inmiddels al enkele jaren. “Het is een pittige opgave en we willen daar een weloverwogen besluit in nemen. Dat heeft tijd nodig. Maar we zijn op de goede weg en willen nu graag de vaart erin houden”, licht wethouder Duursma toe.
Volg ons