GGD Twente start gezondheidsonderzoekstethoscoop laptop (Foto: StockSnap / Pixabay)
Van de redactie | 16-09-2020
TWENTE - De GGD Twente begint met een groot gezondheidsonderzoek. Deze Gezondheidsmeter 2020 kijkt naar de totale gezondheid van mensen.

Via het CBS zijn willekeurig gekozen huishoudens geselecteerd om deel te nemen. Zij krijgen nu een uitnodiging gestuurd. Met ingang van 22 september is er ook een landelijke, open vragenlijst in te vullen door mensen die niet uitgenodigd zijn.

De uitkomsten van dit soort onderzoeken worden gebruikt om onder meer het gezondheidsbeleid bij de GGD en Twentse gemeenten te verbeteren. Deze onderzoeken staan los van de eveneens lopende corona-onderzoeken.
Volg ons