Flinke bomenkamp in Noordoost-Twente, maar voor 't goede doelGekapte houtwal. (Foto: landschapsdeal.nl)
Van de redactie | 28-09-2020
TWENTE – Met het ondertekenen van de Landschapsdeal Noordoost-Twente is het startsein gegeven van een groot aantal werkzaamheden in het coulissenlandschap. En dat betekent dat er veel bomen gekapt gaan worden.

Bedoeling is dat de ondertekenaars (overheden en instanties) van de Landschapsdeal Noordoost-Twente steeds meer draagvlak gaan creëren voor het behoud en versterken van het karakteristieke Twentse coulissenlandschap. Dat betekent echter wel dat er veel bomen gekapt gaan worden. Twente staat namelijk veel te vol met grote eiken. De zijn onderdeel van de houtwallen die samen met de poelen, boomgaarden en singels zorgen voor het typische coulissenlandschap.

Teveel grote eiken

Herman Nieuwe Weme van het Gebiedscollectief Noordoost-Twente heeft duidelijke plannen met de houtwallen. “Om de 30 of 40 meter een eik – afhankelijk van het gebied – met daartussen ondergroei. Die ondergroei bestaat uit vlierbossen, meidoorn, notenbomen en dergelijke. Ze bloeien en zijn voedselvoorzieners en dragen daarom bij aan biodiversiteit. Dat is hoe de houtwallen er vroeger uitzagen en zoals we ze weer terug willen brengen in het landschap. Dat is heel anders dan hoe de houtwallen er tegenwoordig uitzien. We zien nu bijna overal houtwallen met louter eiken. Een heleboel groot gegroeide eiken ook nog, waardoor de ondergroei weinig kans krijgt.”

Volle houtwallen

Minder grote eiken dus en meer ondergroei; daardoor ontstaan ‘volle’ houtwallen. Dat betekent dat er dus gekapt moet gaan worden. “Dat gebeurde vroeger voortdurend,” legt Nieuwe Weme uit. “Toen hadden de houtwallen praktische functies. De bomen werden regelmatig gekapt om het hout voor allerlei doeleinden te gebruiken. De functie is tegenwoordig meer esthetisch, hoewel het gekapte hout wel gebruikt gaat worden om snippers van te maken, voor biomassa en ook timmerhout.”

Oei, boom gekapt

Er gaat dus gekapt worden in Noordoost-Twente, om vervolgens biodiverse houtwallen terug te laten keren. En daarvoor wordt de medewerking van landschapsbeheerders gevraagd, oftewel grondeigenaren. Dat wil nog wel eens tot heftige reacties leiden van mensen die het zonde vinden dat bomen worden gekapt. Om te laten zien dat de boer echter kapt voor het goede doel – namelijk biodiverse houtwallen – en meewerkt aan de Landschapsdeal, zijn er speciale ‘pluimen’ bedacht. Dat zijn houten bordjes die bij de houtwal-in-groei geplaatst kunnen worden. Dan weten voorbijgangers dat aan het landschap wordt gewerkt.

Hoe vaak bomen kappen?

Dat bomen kappen gaat vaker gebeuren dan tot nu toe gebeurde. “Deze houtwal bijvoorbeeld,” zegt Nieuwe Weme terwijl hij naar een rij behoorlijk grote bomen wijst,” is over een jaar of 3 toe aan verversing. Kappen dus en daarna weer laten groeien.”

Meer info

Deze kapmaatregelen komen voort uit de Landschapdeal die op 25 september werd getekend door verschillende overheden en instanties. Meer daarover is in dit artikel te vinden.
Volg ons