Mogelijke aanscherping carbidregelscarbit schieten (Foto: eigen foto)
Van de redactie | 04-12-2020
TWENTE - De Veiligheidsregio Twente heeft een voorstel gedaan voor het wat inperken van het carbidschieten dit jaar.

Onder bepaalde voorwaarden blijft dit toegestaan. Zo stelt de VRT voor om dit toe te staan op oudejaarsdag tussen 10.00 en 16.00 uur. Er geldt dan een meldingsplicht, er mogen geen tenten opgezet worden, men mag geen alcohol schenken en er moet een locatieverantwoordelijke zijn.

Ook mag men dan met maximaal vier mensen bij elkaar komen én alle andere coronamaatregelen moeten worden opgevolgd. De regels moeten nog wel door de individuele gemeenten vastgelegd worden.
Volg ons