Schetsontwerpen dorpstraat EnterDorpstraat Enter (Foto: Eigen Foto)
Van de redactie | 08-11-2019
WIERDEN - De eerste schetsontwerpen voor de vernieuwde Dorpsstraat in Enter zijn klaar.

Deze worden tijdens een inloopbijeenkomst op 18 november getoond in het informatiepunt aan de Dorpsstraat 84. Tussen 16.00-20.00 uur kunt u een kijkje komen nemen en de eerste schetsen bekijken die door de co-creatiegroep, samen met landschapsarchitect Oosterink, zijn gemaakt.
Er zal de komende maanden nog wel het nodige aan veranderen voordat er een definitief ontwerp ligt, waarmee in 2020 aan de slag wordt gegaan.

Uw ideeën kunt u deze avond nog gewoon kenbaar maken aan de leden van de werkgroep die ook hierbij aanwezig zullen zijn..
Volg ons